4 תשובות
אולי הוא מכוון להדלק בזמנים קבועים.
או שיש הגדרה המפעילה אותו כשהטמפרטורה עולה
למעלה מוגדרת ונכבה כשירד לטמפ' נתונה.
או שלשכנה בחלון ליד יש את אותו המזגן !
אנונימית
או שלשכיין של השכיינה של הדודה שלך יש אותו מזגן חחחחחחחח וברצינות צריך לבדוק שהמזגן לא נימצא על טיימר ובמידה והוא לא על טיימר והוא נידלק אז יש לך בעיה באלקטרוניקה של המזגן שרגישה לנחשולי מתח (שינויים במתח ) אין להשיג אלקטרוניקה שכזו מכיוון שחברת בלקור הלכה מן העולם מה יותר פשוט לשים שקע מפסק ולחבות המזגן מהמפסק וכך המזגן לא ידלק מתי שבה לו.
רון מזגנים 054-8090608
הוצא את הסוללות של השלט ונתק את המזגן מהחשמל לחצי שעה. אח''כ חבר רק את חשמל המזגן. אם התופעה נמשכת אז הבעיה בפיקוד. החלף אותו בפיקוד חיצוני. אם התופעה לא נמשכת אז חבר את סוללות השלט. אם התופעה ממשיכה אז הבעיה בשלט ואם לא אז הכל בסדר
באותו הנושא: