3 תשובות
מחפשים עוד חתיכים (כמוני)
מתנחמים בזה שהיה לך עוד הרבה חתיכים (;
תתחילי שיחה לא יקרה כלום