4 תשובות
חלק מהמקומות פתוחים רגיל
שואל השאלה:
ואוטובוסים?
אנונימית
אוטובסים כרגיל