2 תשובות
1)אין סיבה טובה למחיקה ורק אם עושים ספאמים מוחקים או שמדווחים על המשתמש
ספאמים