2 תשובות
אין לי שמץ סורי
זה בטלפון? Episode אולי? תהיי טיפה יותר ספציפית