4 תשובות
: /
את כל כך משעשעת .-.
דגדאי.
מדגדג זה כמו מכבה (מתחילים באות-"מ") ואדם שמכבה אש הוא כבאי.