8 תשובות
משתמשי סטיפס
רגע אז איך קוראים למישהי שעובדת במעון?
פה זה נאמן בכיר
בנים : סטיפסרים , ביחיד : סטיפסר
בנות : סטיפסריות , ביחיד : סטיפסרית
מישהי שעובת במעון - מעוננת
אז אני סטיפססטרית?
שואל השאלה:
סטיפסרים?