3 תשובות
40 וודקה יין 18
וודקה - 40%
יין לא יודע
סליחה ביין יש 17-23