3 תשובות
10-12
בדרך כלל 10%, תבדוק על הבקבוק
רשום על הבקבוק