3 תשובות
הטרדות מיניות?
זה כאילו מתאים למה שאמרת שוויון בין המינים גזענות אפשר גם להציג שבנות נתקפות הרבה יותר מבנים
אמכמה משלמים לאישה כמה לגבר, בשוויון בספורט