התמונה ברשיון Creative Commons
2 תשובות
נכנסים לעמוד שלו. ואז את רואה סימון עם וי על חברים ויש למטה בטל חברות...
ובגלקסי 3 משהו יודע איפה הסימון הזה כי אין פה שום וי
יערית
אולי תאהב גם את: