10 תשובות
מאה מיליארד
100000000000
100,000,000,000,000 ניראלי
1000000000
100,000,000,000
אה אופסי במספרים: 100,000,000,000
100,000,000,000
עוזר מומחה סטיפס
אם אני לא טועה, 100 ואז 9 אפסים
100,000,000,000:)
מיליארד זה עם 9 אפסים. 100,000,000,000.