9 תשובות
ארבעים ושתיים מיליארד
ארבעים ושתיים מיליארד?
ארבעים ושתיים מיליארד?
ארבעים ושתיים מיליארד.
מליארד זה זכר, מליארד אחד, שני מליארד, עשרה מליארד, ארבעים ושניים מליארד

ארבעים ושתיים מיליארד.
ארבעים ושניים מיליארד..
ארבעים ושניים מיליארד
ארבעים *ושניים* מיליארד.
מיליארד זה זכר.