4 תשובות
לא הבנתי את השאלה
הווה (לא זוכר איזה מהם)
has - he she it
have - i they we

does - he she it
do - i they we
does it/she/he זה להם משתמשים בזה בגוף שלי i have זה גוף ראשון את משתמש בhave בתור גוף ראשון לאני, אנחנו... does זה גוף שלישי כמו הוא, היא, הם,הן. וגם have משתמשים לגוף שני, אתה, את, אתם אתן