תשובה אחת
כי יש אנשים שצריכים לעבוד במטוס ולפעמים יש רעש מתינוקות ואז ככה הם יכולים לעבוד בלי שיפריעו להם