4 תשובות
מי מה מתי מדוע מקום אבל אין לי מושג על המבנה ידיעה
מה
מי
מדוע
מתי
מקום
אם אני זוכר נכון
עוזר מומחה סטיפס
מ- מקום
מ- מתי
מ- מה
מ- מי
מ- מדוע?

מבנה הידיעה אין לי מושג
מה? - מה קרה?

מי? - מי היה מעורב באירוע?

מתי? - מתי קרה האירוע?

מדוע? - מדוע קרה הדבר, או לשם מה?

מקום- היכן קרה האירוע?