2 תשובות
כן
כן ומציעה לך לגשת לפסיכולוג או פסיכולוגית ולא להישאר במצב ללא טיפול