6 תשובות
המשחקים משחקים בי
זו שאלה מכשילה ידעתי, שונא מבחני פתע
השאלה הכי מיותרת שיש
אני משחק במשחקים שמשחקים בי
כמובן שהמשחקים משחקים בנו
עמוק