5 תשובות
שואל השאלה:
תודה
חכמים
אנונימית
i cover my ears like a child just to not hear you
im covering my ears like a little kid just to not hear you
i cover my ears like a little boy just not to hear you.
i'm covering my ears like a kid, when your words mean nothing i go la la la אה אופס או שלא דיברת על השיר?