6 תשובות
ואהבת לרעך כמוך
כמו להיות נוצרי אותו דבר
אנונימי
להעתיק שאלות שכבר בחמות רק בשביל להיות גם
[[[
להודות לקב"ה.

"יהודה" - מלשון "להודות".

תשובה נוספת: לכפפור בעבודה זרה, כמו שאמרו במגילה יג ע"א "שכל הכופר בע"ז נקרא יהודי כדכתיב (דניאל ג, יב) "איתי גוברין יהודאין וגו'" (מגילה יג ע"א).
אנונימי
להיות חלק מהלאום היהודי ולהביע הזדהות איתו, זה הבייסיק.
כמובן אמונה ושמירת מצוות כל חד וחד לפום שיעורא דיליה; צריך אמנם לזכור שהמדרש אומר שהקב"ה סייע לאחאב כי עם ישראל בתחום מלכותו היה מאוד מגובש. "חבור עצבים אפרים, הנח לו".
תורה, אמונה בפילוסופיה יהודית ורצון פנימי