תשובה אחת
אין אפשרות חוץ מלחלק אותה לשניים ויותר.
ישנם תוכנות חינמיות לכיווץ.

בהצלחה!