3 תשובות
מקרבי לג'וב הכי קל ואז קרבי לקרבי ואז גוב לקרבי הכי קשה
הכי קשה
קרבי לג'וב לא כזה קשה
ג'וב לקרבי מאוד קשה