3 תשובות
4. שבע כוכבים
8. קניון שבעת הכוכבים בהרצליה
הקונגרס הציוני הראשון היה ב 1897?