2 תשובות
אין קשר זה סתם בתור אמצעי זיהוי
זה לא קשור
תוכלי לעשות גם בלי לאשר את התעודה