3 תשובות
Hoop, וזה לא קשור בשום צורה לטיק טוק.
זה של סנאפצט.
hoop?