8 תשובות
TALKING TOM
TALKING TOM אני די בטוחה...
קוראים לזה: "Talking Tom".
TOLKING TOM
talking tom עם אני לא טועה:)
Talking Tom (:
באותו הנושא: