8 תשובות
talking tom אני די בטוחה...
קוראים לזה: "talking tom".
tolking tom
talking tom עם אני לא טועה:)
talking tom (:
talking tom
באותו הנושא: