7 תשובות
אתה מדבר על המשחק?
עם דגש בהתחלה
שואל השאלה:
כן על המשחק
חח אני מכיר את המשחק אומרים פשוט עם דגש כדי שזה לא ישמע מוזר
/katan'/ - קָּטְאַן
במלעיל.
חח ראיתי את השאלה בדיוק שאני משחקת קטאן
^^לא. בהדגשת ההברה "ק" ולא "טאן". מדובר במלעיל ולא במלרע.