תשובה אחת
לא, את המושיע של קטן מקבל מי שתרם הכי הרבה "נקודות" של האבירים כדי שיהיה שוויון או ניצחון של המתיישבים