7 תשובות
מלאה
מלאה
מלאה
מלאה לבריאות. ריקה לדפיקת ראש והקאה בקלל
מלאה
מלאה מן הסתם גם עם בטן מלאה אפשר לדפוק תראש אבל זה להקיא תחיים עם בטן ריקה
אנונימית