תשובה אחת
לדעתי עתודה. את מקבלת יותר ניסיון מאשר ללמוד בבית ספר עוד שנתיים. המורים באוניברסיטאות יכינו אותך לעולם האמיתי