4 תשובות
נראלי שענית לא לך על השאלה...
לעצמך
אסור בערב חג לאכול
בעצם אסור אף פעם לפני החג
אסור לפני פסח