תשובה אחת
כן, אולי לא כולן אבל בגדול, כן.
מאיר עובדיה מומחה סטיפס