3 תשובות
חנויות ובתי קפה וקניונים הנוהגים לפתוח במוצ"ש בד"כ, יהיו פתוחים כשעה אחרי מוצאי החג
הערב יהיו פתוחים בוודאי תהני