5 תשובות
משערת ש1.72+
מעל 1.70
.G.
בדכ זה 1.70+ אבל מקבלים הרבה דוגמניות שהן 1.65+
מקבלים דוגמניות ממטר שבעים ומעלה