5 תשובות
עד 100
100 נראלי
ואי ואי רק אנחנו 70 בשכבה?
בזום עד 100
אבל זה לא נוח
אם אני לא טועה זה עד 150 אולי 100
כן.. זה עד 100 גג אם אני לא טועה