2 תשובות
אני אשמח לעזור אבל תשלחי את התרגילים..
באיזה ספר זה??