6 תשובות
א. הצלעות הנגדיות מקבילות, הצלעות הנגדיות שוות, האלכסונים חוצים זה את זה.
ב. האלכסונים שווים זה לזה.
א. צלעות נגדיות שוות
זוויות נגדיות שוות
האלכסונים חוצים זה את זה
ב. האלכסונים שווים זה לזה
כל הזוויות במלבן בנות 90
א. שתי צלעות נגדיות שוות
שתי צלעות נגדיות מקבילות
שתי זוויות נגדיות שוות
ב. כל הזוויות שוות וישרות (90 מעלות)
א. צלעות נגדיות שוות, צלעות נגדיות מקבילות, זוויות סמוכות משלימות ל180
ב. כל הזוויות שוות
א:
1. זוג צלעות נגדיות שוות זו לזו.
2. שטח המקבילית שווה למכפלת אחת הצלעות בגובה אליה.
3. האלכסונים במקבילית חוצים זה את זה.
ב:
1. כל הזוויות שוות ל-90 מעלות.
1. אלכסונים שווים זה לזה
2. הצלעות המקבילות שוות.