3 תשובות
אותו דבר
אותו דבר.
מניסיון זה אותו דבר
התחברות ל