8 תשובות
אני בטלפון
רק בטלפון
פעם הייתי משתמשת דרך המחשב עכשיו בעיקר באפליקציה בטלפון
טלפון ולפעמים כשאין סוללה מחשב
אני בטלפון
אני טלפון
במחשב