תשובה אחת
טסט פנימי הוא ההכנה לטסט החיצוני, נעשה בעיר, ומי שיבחן אותך יהיה אחד המורים שעובדים בשיתוף פעולה עם המורה שלך.
טסט חיצוני נעשה גם בעיר, וגם מחוץ לעיר, מי שבוחן אותך הוא בוחן אקראי בחסות משרד הרישוי, יותר זמן וזה מה שיקבע אם ינתן לך רישיון בסוף.