3 תשובות
פנימי
ושניהם נכנסים
אצלנו היה פנימי ושניהם נכנסים
אצלנו רק פנימי נכנס והיה להם שנה שעברה פנימי