4 תשובות
כן
את צריכה להוכיח שהזוויות הבסיס שוות וכן חוצה זווית
אפשר, אפשר גם להוכיח שזוויות הבסיס שוות. תלוי בנתוני השאלה
כן, אם הגובה הוא גם חוצה זווית ראש אז המשולש הוא משש
J0y
התחברות ל