6 תשובות
הם נשארות.
הן לא יורדות, נשארות אותו דבר.
נשארות אותו דבר
אותו דבר
נשארות לא הייתי תקופה ועדיין אני עונה בכירה
התחברות ל