3 תשובות
מי שדיברת איתם עד עכשיו
כל מי שאתה דיברת איתו
מי שאתה מדבר איתו , ואתה גם יכול לראות מי מהם מחובר