10 תשובות
ראשון- 25%
שני- 35%
שלישי- 40%
שואל השאלה:
כאילו בשני ובשלישי, כופלים גם את הבגרות וגם את המגן באחוז?
לא, במתמטיקה המשקל של הבגרות והמגן זה 50%-50%.
שואל השאלה:
תוכל בבקשה לכתוב לי את דרך החישוב במפורט?
הסופי שלך זה 75.5.
שואל השאלה:
התכוונתי לכתוב את דרך החישוב במפורט על מנת שאדע לחשב להבא
לבגרות ולמגן יש את אותו משקל, את מחברת את שני הציונים ומחלקת אותם לשניים וזה הסופי של הבגרות.
שואל השאלה:
כלומר,
נגיד בשאלון השני:
50%X88+50%X75 = 82?
אני חושבת שהמגן האחרון שלך נפל
יש לציין שאני לא יודעת את דרך החישוב של 3 יח"ל, אלא אני מסתמכת על התשובה הראשונה.
לזו שמעליי, המגן לא נפל כל עוד לא אמרו לה.

ראשון-
100*0.25=
25

שני-
88*0.5+
75*0.5=
81.5
81.5*0.35=
28.525

שלישי-
70*0.5+
40*0.5=
55
55*0.4=
22

סופי:
25+28.525+22=
75.525
מעגלים- סופי 76.