10 תשובות
חיובי
חייבי
חיובי.
חיובי.
חיובי
רק שלילי כפול חיובי זה שלילי
חיובי