3 תשובות
כן תיזהר שלא מדליקים לך את ההשתק בלי שאתה שם לב