6 תשובות
אם מבחינת סטוקריות אז לא
לא חושבת שסקרנות קשורה למין, זה תכונה וכל אחד שונה
אצל כל אחד זה אחרת אז אין לזה תשובה
הפוך