2 תשובות
ט'ינדרו שסיימנו אטגר? כי צווט(השם של הצוות שלכם) לא מאמין......
יוצאים מפה עם ט'ראומה, ונמק ברגל