תשובה אחת
אם זה בתל אביב או במרכז כזה אז: "אותנו לא שיגרו לכאן בטעות"
זה נוראי אבל זה טוב